Ameliyathane Hizmetleri


Birbirinden farklı branşlarda gerçekleştirilecek tüm cerrahi işlemlerde ameliyathane hizmetleri verilmektedir. Küçük veya büyük müdahaleler için günü birlik gerçekleştirilecek olan ameliyatlar için en hijyenik ortamların hazırlanmakta olduğunu belirtiyoruz. Uzman hekimler tarafından müdahale edilmesi gereken sistemlere ve organlara yönelik hazırlıkların tamamlanması için harekete geçilmektedir.

Böylece Ortopedi ve Travmatoloji bölümüne, Kalp Damar Cerrahisine, Genel Cerrahi operasyonlarına, Ürolojik ameliyatlara, Beyin Cerrahi alanında gerçekleştirilen operasyonlara ve KBB, Göz, Kadın Hastalıkları ve Doğum günü pek çok branşa hizmet verildiğini belirtebiliriz. Yalnızca doktor ve hemşirelere değil, bunun dışında pek çok insana ihtiyaç duyulabilecek alanların Ameliyat Hizmetleri bölümünü oluşturduğunu vurgulamaktayız.

Ameliyathane hizmetleri biriminde görevlendirilecek olan kişilerin bazı bölümleri tamamlamaları gerekmektedir. 2 yıllık mezuniyetin ardından gerekli koşulları elde edebilecek olan kişiler için teknolojiye, uygulamalara, hastalık bilgisine, anesteziye, enfeksiyon ve mikrobiyoloji konusunda, iletişime, yönetime ve stres yönetimine dair bazı eğitimlerin verileceğini vurguluyoruz.

Ameliyathane Hizmetleri ile ilgilenecek olan kişilerin sorumluluk sahibi olması, sabırlı davranması, titiz bir şekilde hareket etmesi, stres ve duygusal durumlarıyla başa çıkabilmesi, hastanın güvenliğini ve memnuniyetini ön planda tutacak davranışlarda bulunması, ekibi ile işbirliği içerisinde olması, etkili bir iletişim becerisine sahip olması, esnek çalışabilmesi ve analitik düşünmesi gerekmektedir.Bu vasıfları en iyi şekilde taşıyan kaliteli ekipler sayesinde bazı ameliyatların gerçekleştirileceğini belirtiyoruz.

Hangi Ameliyatlar Yapılmaktadır?


Tıbbın tüm branşlarında en kaliteli ve modern şekilde hizmetlerin verildiğini aktarıyoruz. Çalışanların güvenliğini göz önünde bulunduran ve hastaların daha steril ortamlarda hizmet almalarını sağlayan adresimizde kapsamlı bir şekilde inceleme yapabilirsiniz. Böylece havalandırma sistemine, sterilizasyon sistemlerine ve son teknolojiye sahip cihazlara sahip olan adresimizde hastaların güvenliğine yönelik detayları görebileceksiniz. Gerçekleştirilen işlemlerin ardından hastanın derlenme ünitesinde hayati fonksiyonlarına dair takiplerin yapıldığını belirtiyoruz. Servis odalarına alındıktan sonra da yakından izlenecek olan hastaların ameliyat servisinde hangi işlemlerden yararlanabileceğini aktarmaktayız.

  • Genel Cerrahi problemlerinizde,
  • Göz hastalıklarında,
  • Kulak, burun ve boğaz şikayetlerinizde,
  • Göğüs Cerrahisinde
  • Jinekolojik Sorunlarda,
  • Kardiyovasküler alanında,
  • Çocuk cerrahisinde,
  • Beyin Cerrahide
  • Ortopedik ve Travmatolojik olaylarda,
  • Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi işlemlerinde doktorlarınızın ameliyat kararlarına karşı nasıl bir yol izlemeniz gerektiğine dair detaylı bilgileri alabilirsiniz.

Cerrahlar tarafından ameliyat kararları verilen hastaların hazırlanması sağlanmaktadır. Belirli muayenelerin ve testlerin yapılmasıyla birlikte ameliyat odasına geçiş için tüm aşamalar steril bir şekilde tamamlanmaktadır. Yapılacak ameliyata, kimlik bilgilerinize ve bazı özel bilgilerinize yönelik alanları doldurduktan sonra onamı verebilir ve ameliyathane hemşiresi, teknisyeni ve doktorunun gözetiminde hizmetlerden faydalanabilirsiniz.

Ameliyat işlemlerinin sonrasında hastaların sıcak hava üfüren bir cihaza bağlı olan battaniyeleri kullanmalarına olanak verilmektedir. Ayrıca ihtiyaç duyulan ilaçların temin edilmesine ve hazırlanmasına olanak verilir. Anestezi ekibinin gözeteceği hastaların tamamen kendisine gelmesi beklenmektedir. Güvenli koşulların sağlanması için hastaların solunum, nabız ve tansiyon gibi değerleri sürekli olarak kontrol edilmektedir.