Annelik ve Babalık Testi


Tüm canlılarda DNA ( Deoksiribo Nükleik Asit ) vardır. DNA her hücre içinde bulunan ve her canlının organizmasına ait genetik bilgiler taşıyan yapıdır.

İnsan DNA’sı 46 kromozomdan oluşur ve yarısını anneden yarısını babadan alır. Aslında insan DNA’sının %99,9’u birbirine benzer ve sadece %0,1’lik kısmı insanların kimliklerinin belirlenmesini sağlar buna da moleküler biyoloji alanında Değişken Sayılı Bitişik Tekrar ifadesiyle belirtilir.

DNA testi 1985 yıllarında kullanılmaya başlanmıştır ve pek çok alanda insanları aydınlatmıştır. Örneğin; babalık testinde kullanılır. Babalık testi yapılırken babadan ve çocuktan referans örnek alınır. Bu testin emin oluna bilinmesi için, bu tabi ki kan testi için geçerli, 15 ayrı gen bölgesinden örnekler alınır. Karşılaştırılır ve test edilen bu bölgelerdeki genler aynı ise %99,9 çocuğun babası çıkar veya karşılaştırılan bu bölgeler aynı değilse %0 çıkar ve bu da babası değil demektir.

Babalık testinde anneden kan alınması gerekli değildir ama alınırsa çocuğun hastanede karışma olasılığı (düşük bir ihtimalde olsa) ortadan kalkar. Aynı zamanda DNA testi -babalık testi- saç telinden, ağız mukozasından (bu en iyi yöntemdir özellikle mahkemelik durumlarda diş fırçası, bebekse emzik gibi eşyalar referans olarak kullanılabilir) ve kandan da yapılır.

Şunu da belirtmek lazım çok düşük bir ihtimalde olsa bir yumurta iki erkek spermiyle döllenebilir ve bir çocuğun iki biyolojik babası olabilir buna tıp alanında heteropaternal süperfekandasyon denir. Bu yüzde bir ihtimal de olsa olasılıktır ve dünyada nadir de olsa örnekleri görülmektedir. 2010 yılında Türkiye’de en son, 2015 yılında da ABD‘de görülmüştür.