Babalık Testi

Babalık Testi


Yeni yöntemlerle anneden numune alınmadan babalık testleri yapılabilmektedir. İlşki sonrası ortaya çıkan çocukların babalık testleri, anneden herhangi bir örnek alınmadan, sadece ağız içinden alınan bir mukoza örneğinden yada boğaz kültürü yaptırdığımız gibi yanak iç kısmından alınan bir sürüntü örneğinden ve kandan tesbit edilebilmektedir.

Bu yöntemde 16 DNA işaretleyicisi ile yapılan testlerde; %99.9 ile %99.999 arasında değişen değerlerde babalık tayini yapılabilmektedir. Baba-Çocuk dna testinde, sadece babadan çocuğa geçmiş dnalar belirlenmektedir. Daha fazla kesinlik sağlanması yada şüpheli durumlarda; babalık testine anneden alınan örneğinde katılması gerekebilir. Bu durumla pek karşılaşılmadığı için buna gerek kalmamaktadır. Alınan örneğe başka insanların dna sının bulaşma riski olasılıklarında anne örneği de istenebilir.

Baba çocuk örneği yeterlidir. Aynı zamanda testlerin kesinliği örnek maddenin özelliğine göre değişmemektedir. Saç örneği kabul edilmemektedir. Laboratuvara örnek tesliminden sonra 7 – 10 gün içerisinde test sonuçlanmaktadır.

Babalık testi için olası anne yada olası babanın yazılı muvafakati/rızası gereklidir aksi takdirde test yapılamaz. Bu konuyla ilgili YAZILI İZİN FORMUNU LABORATUVARDAN temin edilebilirsiniz. İstanbul dışındaki kişiler için örnek -numune çubukları veya kan tüpleri, onam formları laboratuvar tarafından gönderilerek formlar imzalanıp kimlik fotokopileri eklenip laboratuvara ulaştırabilir. Çıkan sonuçlar kargo yada e-mail yoluyla tarafınıza ulaştırılabilmekte, müşteriler telefonla laboratuar doktorlarından gerekli yorumu alabilmektedir.

Uzun yıllardan beri DNA analizleri yapan bir laboratuvar olarak babalık testlerinde de uluslararası standartlarda hizmet vermekteyiz. FBI markerları (belirleyicileri) dahil olmak üzere toplam 17 marker ile çalışmakta ve sonuçlarımızı %99.9999 u aşan bir oran ile vermekteyiz.

Bu belirliyeciler ile kişisel DNA profilleri rahatlıkla çizilebilmekte ve analiz yapılmaktadır. Böyle bir DNA profilinin 180 trilyonda bir bulunabileceğini düşünürsek sonuçların ne kadar güvenilir olduğu da açıktır…

Numune Kabul Kuralları


  • Resmi olarak anne veya babanın izni olmalıdır.
  • Yasal Baba olma zorunluğu vardır.
  • Testin yaptırılabilmesi için baba ve çocuk adayının kimlik kontrolleri mutlaka yapılmaktadır.
  • Testinizi sadece kan veya yanak içi tükürük örnekleri ile çalışıyoruz.
  • Anne karnından bu testi yapmamaktayız.
  • Saç, Tırnak ve ebeveynlerin rızası olmadan edinilen numuneleri etik bulmadığımız için kabul edemiyoruz.
  • Şehir dışına çalışmamız vardır. Tüm numune alım işlemlerimiz için kimlik kontrolü ve gözetimimizde olması gerekmektedir.