Çocuk Check-Up

apex cerrahi çocuk check up

Çocuk Check Up

Check Up programları kişinin risk faktörleri dikkate alınarak hekim tarafından planlanır. Check Up Programları ayrıca cinsiyete ve yaşa göre farklılık göstermektedir. Çocuklarda yaş aralıklarına göre yapılması gereken taramalar önem taşır. Özellikle spor yapan çocuklarda kardiyak taramalar, belirli yaşlarda ortodontik diş değerlendirmeleri gibi özel taramalar Check Up programına eklenmelidir. Çocuklara özel olarak ve uygun yaş aralıklarına göre hazırlanan Check Up programlarımızdan yararlanarak; gelecekte ortaya çıkabilecek sağlık risklerine karşı önlem alabilir. Erken tanı ve tedavi olanağından yararlanabilirsiniz. Belirtilen tahlil ve tetkikler için, aç karnına olmak gerekmektedir.

KANSER TARAMASI TESTLERİ ( 3 Adet Tahlil )
LDHKalp ve karaciğer hastalıklarının tanısında kullanılır. Kanser hastalarında yüksek LDH seviyesi, kanserin kötüye gittiği konusunda fikir verebilir. %95’inde LDH artar.
Kalsiyum (Ca)Kalsiyum Hiperparatiroidizm, maling hastalıklar, vitamin D intoksikasyonu, Paget hastalığı (Kemik Deformasyonu), immobilizasyon, tirotoksikoz da düzeyleri Kemik erimesi, tiroid(guatr) hastalıkları, böbrek yetmezliği, magnezyum düşüklüğü, böbrek fonksiyon bozuklukları v.s
CEAKolon, rektum, akciğer, meme, karaciğer, pankreas, prostat, mide ve over kanserlerinde düzeyi artabilir. Genel kanser tarama testidir.
ROMATİZMA ve ENFEKSİYON ANALİZLERİ ( 4 Adet Tahlil )
ASOGeçirilmiş streptokok infeksiyonunu gösterir. Romatizmal araştırma testidir.
cRP(C-Reaktif Protein) cRP Romatizmal hastalıklarda aktivasyonun en iyi göstergelerinden biridir. İnfeksiyonun varlığını gösterir.
RF(Romatoid Faktör)Romatoid artirit tanısında kullanılır.
Sedimentasyonİnflamatuar hastalıklar,romatizmal hastalıklar,akut ve kronik infeksiyonlar, maligniteler, romatoid hastalıklar.
BULAŞICI HASTALIKLAR ve HEPATİT ( 4 Adet Tahlil )
Anti-HBsAnti-HBs HBsAg´ye karşı oluşmuş antikorları gösteren kantitatif bir testtir. HBs Aşısı kontrolü, bağışıklık kontrolü.
HBsAgHBsAg İnsanda bulunan Hepatit B antijeninin niteleyici tespiti için yapılan testtir.
Anti-HCVAnti HCV (Hepatit C Virüsü) HCV´ ye karşı oluşan antikorların niceleyici tespiti için yapılan kalitatif bir testtir.
Anti HAV IgMHAV IgM İnsanda bulunan Hepatit A antijeninin niteleyici tespiti için yapılan testtir.
KANSIZLIK TARAMASI ( 19 Adet Tahlil )
Tam Kan Sayımı(Hemogram 18 Parametre) Toplam 18 Kan testinden oluşur. Kan sayımı analizi en sık istenen temel tarama testlerinden biridir.Kan sayımı bulguları, hematolojik ve diğer sistemlerde ilgili olarak çokönemli bilgiler sağlar. Lökositler (beyaz kan hücreleri) iki temelgruba ayrılır: Granülösitler nötrofil, bazofil ve eozinofili içerirken,Agranülösitler lenfosit ve monositleri içerir. Lökositler vücuttaki enfeksiyonlarla savaşır ve fagositoz işlemini gerçekleştirirler. Eritrositlerin (kırmızı kan hücreleri) görevi oksijenin akciğerden vücut dokularına taşınması ve karbondioksitin de dokulardan akciğerlere geritaşınmasıdır. Eritrositlerle ilgili olarak Hb, Hct, MCV, MCH, MCHC analizleri yapılır. Anemilerde;eritrosit sayısı, Hb ve Hct değerleri düşer. MCV, MCH, MCHC tarama parametreleri değildir.
Periferik Yayma (Formül Lökosit)Kan hücrelerinin morfolojik yapısını ve Lösemi ,Trombosit hastalıkları gibi sorunların erken tanısında etkilidir.
BİYOKİMYA ve MİKROBİYOLOJİ TESTLERİ ( 9 Adet Tahlil )
Trigliserid (Kan Yağları)Trigliserit düzeylerinin ve kolesterolün artmış olması ateroskleroz için risk faktörleridir. Trigliserit ve kolesterol değerlerinin beraber değerlendirilmesi daha anlamlıdır. İnsan plazmasının temel yağ elemanıdır.
Total Bilirubin Total Bilirubin ; Serum bilirubin düzeylerindeki artış, eritrositlerde aşırı bir yıkım olduğunda ya da karaciğer normal miktarda üretilen bilirubini dışarı atamadığında görülür.Ten renginde Sarılık yapar.
Direkt BilirubinDirekt bilirubin ;değerleri pankreas başı kanseri, koledok kanalı taşları ve Dubin-Johnson Sendromu´nda yükselir.
Glukoz (Kan Şekeri)Kan şekeri ,şeker hastalığının belirlenmesinde kullanılır.
İndirekt Bilirubinİndirekt bilirubin ;değerleri total bilirubin ile birlikte seyreder.
GPY (Dışkıda Parazit)Dışkının mikroskopla incelenmesidir,parazit ve yumurtalarının,kurtcuk ve asalakların tesbiti, teşhisi,sindirim,iltihap ve gizli kanama teşhisi,ishale yol açan mikropların tesbiti.
GGK (Gaitada Gizli Kan)GGK Gizli iç kanama yada mide kanaması gibi hastalıkların teşhisinde
Boğaz KültürüBoğazda oluşan enfeksiyonları, beta mikrobu, tonsillit gibi üst solunum yolu rahatsızlıklarını belirler.
Total IgE (Allerji)Vücudumuzda herhangi bir maddeye karşı oluşan allerjik reaksiyon durumlarında yükselir.Genel allerji testidir.
BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ ( 4 Adet Tahlil )
ÜreBöbrek fonksiyon yetmezlikelrinde düzeyleri yükselir. Düşük protein alımlarında, artmış protein sentezi, ağır karaciğer yetmezliği ve gebelikte düzeyleri düşer.
KreatininKreatinin düzeyinin yükseldiği durumlar böbrek fonksiyon bozukluğu, kas hastalıları, şok, dehidratasyon, hipertiroidizm,akromegali ve gigantizm, et türü gıdaların alımı kan kreatinin düzeyinin azaldığı durumlar kas kitlesinin azalması,şiddetli karaciğer hastalığı, yetersiz protein alımı ve gebelikdir.
Tam İdrar AnliziTam idrar ;İdrar sedimenti, idrarda şeker, protein, albumin, nitrit, keton, ürobulin, ürobilinojen, PH,Dansite,Renk,yoğunluk,İltihap,taş veya kum dökme gibi böbrek ve idrar yolları hastalıklarının teşhisi.
Ürik AsitGut Hastalığı, böbrek yetmezliği, alkolizm, lösemi, açlık, down sendromu, kurşun zehirlenmesi.Ağır ekzersiz ve yüksek pürinli diyetlerde yükselebilir.
KARACİĞER FONKSİYON TESTLERİ ( 3 Adet Tahlil )
SGOT (AST)SGOT; Sırasıyla kalp, karaciğer, iskelet kası, böbrek, beyin, pankreas, dalak ve akciğer dokularında oluşan hasarları belirler. Hücre hasarı gerçekleştikten sonra 12 saat içinde seviyeleri yükselir.
SGPT (ALT)SGPT; Primer olarak karaciğer hastalıklarının tanısında ve bunun yanısıra hepatit tedavisinin, aktif postnekrotik sirozun ve tedavi sonrası ilaç etkilerinin izlenmesinde kullanılır. Herhangi bir sebeple oluşan akut karaciğer hücresi ölümü, ciddi şoklar, kalp yetmezlikleri ve büyük travmalarda seviyeleri çok artar. Siroz, tıkanma sarılığı, karaciğer tümörleri, yaygın myokard infarktüsü, myokardit, muskuler distrofi, preeklampsi, kas travmaları, yağlı karaciğer, kronik alkol kullanımı, şiddetli yanıklar ve ağır pankreatit olgularında seviyeleri yükselir.
Alkalen Fosfataz(ALP)ALP Karaciğer ve kemik hastalıklarının değerlendirilmesinde,Safra kesesi ,İntrahepatik ve extrahepatik kolestaz,siroz, hepatitler, infeksiyöz mononukleoz gibi karaciğer hastalıklarında Paget Hastalığı, metastatik kemik tümörleri, kemik kırıkları gibi durumlarda artarPankreas fonksiyonunu denetler.
GÖRÜNTÜLEME TETKİKLERİ ( 8 Adet Görüntüleme )
Tüm Batın Ultrasonu(USG)Tüm Batın USG Tüm iç organların uzman radyoloji doktoru tarafından görüntülenmesi,karaciğer,dalak,safra kesesi,safra yolları,böbrekler,pankreas,üriner sistem,yumurtalıklar,mesane,prostat v.s .Kum,taş kist gibi oluşumların teşhisi.
Alt ve Üst Batın Ultrasonu(USG)Alt ve üst Batında(karın ) bulunan organların incelenmesi.
Akciğer Kalp Aort Filmi(Grafisi)Akciğer Filmi Akciğer hastalıkları, Akciğerde tümör ve lezyon belirlenmesi, zatürre ve verem gibi hastalıkların teşhisi.
EKG(Elektrokardiografi)EKG Kalp kasının ve sinirsel iletim sisteminin incelenmesi, kalp ritm bozuklukları,kalp krizi teşhisi.
Böbrek Ultrasonu(USG)Böbrek organımızdaki kist ve taşların belirlenmesi,fizyolojisinin incelenmesi.
Karaciğer Ultrasonu(USG)Karaciğer yağlanması büyümesi,karaciğerde kist oluşımları ,fizyolojik değişikliklerin belirlenmesi.
Dalak Ultrasonu (USG)Dalak organımızın detaylı ultrasonografik olarak incelenmesidir.
Pankreas Ultrasonu (USG)Pankreas organımızın detaylı ultrasonografik olarak incelenmesidir.
DOKTOR DEĞERLENDİRMESİ
Uzman Doktor DeğerlendirmesiSonuçlar Uzman Doktorlarımız Tarafından değerlendirilir, gerekli izahat ve öneriler ,tavsiyeler verilir anormal sonuçlar hakkında ilgili branş hekimine yönlendirilir.Normal bulgular varsa muayeneye yönlendirilmemektedir.