Çocuk Hastalıkları


Çocuk Hastalıkları


Doğumdan itibaren 18 yaşına kadar çocukluk döneminde meydana gelen tüm rahatsızlıklar Çocuk Hastalıkları bölümü tarafından ele alınmaktadır. Çocukların sağlığına yönelik takiplerin yapılması, gelişimlerinin ne yönde ilerlediğinin tespit edilmesi, çeşitli hastalıklarda tanı ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi için bu bilim dalına başvuru yapılmaktadır. Çocuk hastalıklarına karşı koruma amaçlı tüm tedbirlerin alınmasını sağlayan uzmanlar tarafından tetkik, tedavi ve takipler zamanında gerçekleştirilmektedir. Çocuk Hastalıkları hekimleri tarafından verilen hizmetlerde pek çok poliklinikle iş birliği içerisinde hareket edilmektedir.

Çocuk Hastalıkları Hangi Hastalıklara Bakar?


Anne adaylarının karnında gelişen birtakım problemlerin de incelenmesini sağlayan bu bölümde, bebeklerin ve çocukların rahatsızlıklarına tanı konmasına olanak verilmektedir. Son derece titiz bir şekilde adım atmakta olan pediatristlerin hizmet verdikleri alanlardan bazıları şu şekildedir:

 • Doğumdan kaynaklı anomalilerde, acil cerrahi müdahale yapılması gereken yanık vakalarında ve yaralanmalarda, fıtık, polip veya makatta çatlak meydana gelmesi gibi sağlık sorunlarında çocuklara müdahale edilmesini sağlayan Çocuk Cerrahisi,
 • Çocuklarda görülen yorgunluğun, bitkinliğin, enfeksiyonların, kilo sorunlarının ve kemik problemlerinin incelenmesi için kan ve kemik bilimi olarak hizmet veren Çocuk Hemotolojisi,
 • Böbrek problemleri, üriner sistem rahatsızlıkları, böbrek taşı, idrar yolları enfeksiyonları ve böbrek nakli süreçlerinin titizlikle incelenmesini sağlayan Çocuk Nefrolojisi,
 • Mide, bağırsak, safra kesesi ve mide boşluğunda meydana gelen çeşitli rahatsızlıkların, problemli organların ve bunların neden olduğu hastalıkların tespiti için çalışan ve reflü, ishal, kabızlık, çölyak gibi hastalıklara tanı ve tedavi geliştiren Çocuk Gastroentolojisi,
 • Romatizmal hastalıkların 0-18 yaş aralığında görülmesi halinde incelemeleri gerçekleştiren Çocuk Romatolojisi,
 • Tüm kalp problemlerinin bebeklerde ve çocuklarda tespitinde çalışan Çocuk Kardiyolojisi,
 • Büyüme hormonuna dair takiplerin yapılması, gelişme ve üreme görevini yerine getiren hormonların salgılanmasını sağlayan iç salgı bezlerinin kontrolünü gerçekleştiren Çocuk Endokrinolojisi,
 • Ruh sağlıklarının ele alınmasında hizmet veren ve akademik gelişmeler ışığında gözlemleri gerçekleştiren Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi,
 • Çocukların vücudunda kontrol edilemeyecek şekilde çoğalan hücreler için kanser tanısı konmasında etkili olan Çocuk Onkolojisi şeklindedir.

Çocuk Hastalıkları Tanı ve Tedavi Hizmetleri


Yukarıda çeşitli alanlarda incelenen ve farklı polikliniklerle de ortak kararların alınması gereken hastalıklarla birlikte verilen bazı hizmetler de bulunmaktadır. Acil servis hizmetleri, yoğun bakım üniteleri ve bebek gelişimlerinin rutin bir şekilde yapılmasında hizmet veren bu bölümün çalışma alanı son derece geniştir. Bebeklik çağından itibaren tüm bireylerin sağlıklı bir şekilde yaşam sürmeleri için titizlikle yapılan incelemeler neticesinde tanı ve tedavi hizmetlerine yer verilmektedir. Tedavisi yapılan bazı çocuk hastalıkları şu şekildedir:

 • 2 aydan 1 yaşa kadar bebeklerde yapılan muayeneler,
 • Bronşiolit ve boğmaca hastalıkları,
 • Trioid ve büyüme homonu,
 • Kalp hastalıkları,
 • Kasık fıtık problemleri,
 • Spinal Musküler Atrofi (SMA)
 • Bulaşıcı hastalıklar,
 • Yenidoğan Sarılığı
 • Spina Bifida
 • Serebral Palsi

Bu alanda uzman olan hekimler 6 yıllık tıp fakültesinden mezun olduktan sonra 4 yıllık pediatri bölümünde eğitim görmektedirler. Ayrıca çeşitli dallarda uzmanlaşabilmek için bazı ek eğitimleri aldıkları bilinmektedir.