Göğüs Cerrahi


Göğüs Cerrahi Nedir?


Göğüs Cerrahi, akciğerde oluşan iyi veya kötü huylu tümörleri, yutma sorunlarını ve özogafus kanserini, akciğer feksiyonlarını ve gastroözogafeal reflü gibi hastalıkları inceleyen, tanı konmasını sağlayan ve uygun bir tedavi yöntemi geliştiren bölümdür. Göğsün orta bölümünde kalbi saran yapıların hasar görmesi neticesinde oluşan hastalıkları, doğuştan veya sonradan kazanılan göğüs hastalıklarını, göğüs ve karın boşluğunun ayrılmasını sağlayan diyafram hastalıklarını inceleyen bu bölümün geniş bir cerrahi yelpazesi bulunmaktadır.

Akciğer ve göğüs duvarında meydana gelen ani yaralanmalarda Göğüs cerrahi bölümü tarafından yapılacak ameliyatlara gerek duyulacaktır. Diğer yandan ise nefes borusuna kaçan cisimlerin çıkarılması gibi farklı uygulamalara da yer verilmektedir. Cerrahi işlemlerin öncesinde ve sonrasında Yoğun Bakım Uzmanları ve Solunum Fizyoterapistleri eşliğinde hastalarını takip eden uzmanlar için erken teşhis son derece önemlidir.

Göğüs Cerrahi Hangi Bölümlere Bakar?


Göğüs kafesinde, akciğerde, soluk borusunda ve yemek borusu gibi organlarda meydana gelen hastalıkların tedavisi için son teknolojik yöntemlere başvurulmaktadır. Doğru bir teşhis amacıyla biyopsi işleminden ve görüntüleme cihazlarından faydalanılmaktadır. Böylelikle hangi tedavi yönteminin ve cerrahi yöntemlerin etkili olacağı netlik kazanmaktadır. Buna göre Göğüs Cerrahi bölümü tarafından gerçekleştirilen bazı işlemler şu şekildedir:

 • Akciğer hastalıkları için cerrahi müdahale,
 • Soluk borusu hastalıklarında ameliyatlar,
 • Akciğerin hacminin küçültülmesine yönelik cerrahi işlemleri,
 • Mediasten ameliyatı veya trakeal stend uygulamaları,
 • Yemek borusundaki sorunların çözümü için ameliyatları,
 • Bunlar dışında yaşanacak hastalıkların tanı ve teşhisinin gerçekleştirilmesidir.

Göğüs Cerrahi Teşhis ve Tedavi


Hayati organlarda meydana gelen rahatsızlıkları inceleyen Göğüs Cerrahi bölümü hastaları için teşhis ve tedavi aşamaları son derece ciddiyet ve önem istemektedir. Bu nedenle diğer bölümlerle işbirliği içerisinde çalışan Göğüs Cerrahisi uzmanları teşhis ve tedavi aşamasında bazı tekniklerden faydalanmaktadır. Bunlar arasında yer alan bronkoskopi yöntemi trake hastalıklarında, medianoskopi akciğer kanserinde, torakotomi göğüs kafesinin açılması gerektiğinde kullanılan terimlerdir. Ayrıca hastalıklı bölgenin bir kısmının çıkarılması lobektomi olarak adlandırılmaktadır. Akciğerde bulunan tümörlerin temizlenmesi ise pnömonektomi olarak bilinmektedir.

Tedavi yöntemlerinde ise cerrahi müdahale gereken bazı durumlar şu şekildedir:

 • Akciğer Kanseri,
 • Yemek Borusu Kanseri,
 • Kunduracı Göğsü,
 • Hiperhidroz,
 • Nefes Borusu darlığı veya tümörler,
 • Diyagram yükselmesi,
 • Mediasten hastalıkları şeklindedir.

Göğüs Cerrahi Ameliyatları Nasıl Yapılır?


Göğüs Cerrahi bölümünde ameliyatlar açık veya kapalı olarak gerçekleştirilmektedir. Ayrıca hastaya lokal anestezi verilerek uyanıkken de işlemler yapılmaktadır. Ancak bazı ameliyatlar genel anestezi altında yapılabilmektedir. Bu bölümde müdahale edilecek olan hastaların yaşadıkları rahatsızlıkların pek çoğu için büyük kesilere gerek duyulmamaktadır. Endoskopik olarak gerçekleştirilen ve küçük kesinlerin açılmasıyla tamamlanan ameliyatlara yer verilmektedir. Böylece hastanın normal yaşamına daha kısa sürede dönmesine olanak verilmektedir. İşlem sonrasında daha az ağrı yaşaması amacıyla bu yöntemlere başvuran uzmanların mümkün olduğunda kapalı ameliyatları tercih ettiklerini vurgulayabiliriz.

Göğüs Cerrahi Bölümünde Hizmet Veren Doktorlarımız


apex cerrahi

Dr. Özgür NİZAM