Karaciğer Fonkisyon Test Paketi

Karaciğer Fonksiyon Test Paketi


Karaciğerin sağlık durumunu anlamak amacıyla bakılan bir gurup biyokimya testidir. Karaciğerde yapılan metabolitlerin kanda test edilmesidir. Bu testlerde anormallik olması karaciğer de bir problem olduğunu gösterir.

Aşağıda belirtilen karaciğer hastalığı belirtileri ve bulguları olan kişiler için karaciğer fonksiyon testleri istenebilir:

Güçsüzlük, yorgunluk, iştahsızlık, bulantı, kusma, karında şişkinlik ve/veya ağrı, sarılık, koyu renkli idrar, açık renkli dışkı, kaşıntı (pruritus).

Karaciğer Fonksiyon Testinde Nelere Bakılır?


  • AST
  • ALT
  • ALP
  • GGT
  • Total bilirubin
  • Direkt bilirubin
  • İndirekt bilirubin