Nöroloji


Nöroloji Nedir?


Sinir sistemi ile ilgilenen tıbbi bilim dalı Nöroloji olarak bilinmektedir. Beyin, omurilik ve periferik sistem olmak üzere üç kısımda incelenen sinir sisteminde gelişen hastalıkların cerrahi işlem gerektirmemesi halinde Nöroloji doktorları hizmet vermektedir. Bununla sınırlı kalmayan ve epilepsi, hareket kısıtlılıkları, bunama veya uyku problemleriyle de ilgilenmeye başlayan ve alt disiplinlere bölünen bu alanda uzman doktorlardan destek almanız gerekmektedir.

Nöroloji Hangi Hastalıklara Bakar?


Nöroloji dalında tedavi alanlarına giren hastalıklardan bazıları şu şekildedir:

  • Beyin Damar Rahatsızlıkları,
  • Sara olarak da bilinen epilepsi hastalığı,
  • Migren ve nedeni açıklanamayan baş ağrıları,
  • Demans, unutkanlık, bunama,
  • Parkinson başta olmak üzere hareket bozukluğuna neden olan distoni, esansiyel tremor, diskineziler ve huzursuz bacak sendromu gibi hastalıklar,
  • Stresten kaynaklı uyku problemleri, uyku apnesi ve horlama,
  • Multiple Skleroz ve Müsküler Distrofi

Nöroloji Belirtileri Nelerdir?


Son dönemlerde vücudunda istemsiz kasılmaları yaşayan, baş ağrısı ve unutkanlık şikayeti bulunan, vücut ağrılarından yakınan, bayılma ve uyuşma gibi belirtileri hisseden kişilerin Nöroloji bölümünden randevu alması gerekmektedir. Ellerde, ayaklarda, kol ve bacaklarda meydana gelen kasılmalarda, uyuşma ve ağrılarda bu alanda hizmet verilmektedir. Bu gibi belirtileri yaşadığınızda yoğun bakım, onkoloji, dahiliye, kardiyoloji veya ortopedi gibi tıbbi dallarla işbirliği içerisinde çalışan Nöroloji bölümüne başvurabilirsiniz.

Nöroloji Tetkikleri Nelerdir?


Nörolojik hastalıkların tanısı ve tedavisi için en çok kullanılan EEG veya EMG laboratuarlarının ayrılmaz parçalar arasında yer aldığını belirtmek mümkündür. Sinir sisteminde ve kaslarda meydana gelen rahatsızlıkların kolaylıkla takip edilmesini sağlayan ve tedavisi için gerekli yöntemlerin belirlenmesinde etkin rol oynayan bazı tetkikler bulunmaktadır. Sinirsel iletilerin ölçülmesi için kullanılan bu tetkiklerin yanı sıra görüntüleme yöntemlerine de başvurulmaktadır. Güvenilir sağlık kuruluşlarının Nöroloji kliniklerine başvuru yapmanız neticesinde şikayetlerinize göre bazı tanı yöntemlerine başvurulacaktır. Bunlardan bazıları:

Bunlardan bazıları:

  • Uyku bozukluklarının teşhisi için evde uygulanan polisomnografi,
  • Epilepsi hastalığının teşhisi için çocuklarda ve yetişkinlerde uygulanan EEG testi,
  • Sinirler ve kaslar arasındaki bağlantının ölçülmesini sağlayan, bozuklukları tespit eden ve ölçen EMG şeklindedir.

Nöron hastalıklarının tespiti için bu yöntemlere başvurulmaktadır. ALS veya Guillain Barre gibi motor nöron hastalıkları, yüz felci, bel ve boyun fıtıkları veya diyabete bağlı olarak gelişen polinöropati hastalıklarında kullanılan yöntemlerden bazılarıdır. Nöroloji uzmanlarının kullandığı testler neticesinde uygun bir tedavi yöntemi belirlenmektedir. Çeşitli rahatsızlıklarda kullanılan ilaçların da neden olduğu nörolojik komplikasyonların çözümünü bu sayede elde edebilirsiniz.

Ağır bir şekilde seyreden rahatsızlıkları da kapsayan bu dalda yaşadığınız belirtilerin ihmal edilmemesi gerekmektedir. Kalıtsal veya sonradan oluşmuş hastalıklarda teşhis ve tedavi için erken davranılması gerekir. Hastalıkların ileri evrelerinde meydana gelen koma, inme veya nöbet durumlarında ise yoğun bakım ünitelerinde tedavilerin sürdürüldüğünü belirtebiliriz. Modern tanı yöntemlerine yer veren sağlık merkezlerinin Nöroloji alanında verilen hizmetlere ve tedavilere önem verdiğini görebilirsiniz.

Nöroloji Bölümünde Hizmet Veren Doktorlarımız


apex cerrahi

Prof. Dr. Osman TANIK


apex cerrahi

Uzm. Dr. Keziban Jale AĞAOĞLU